Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 23.02.2015 r

 

PDFProjekt uchwały w spr. określenia kryteriów i liczby punktów przyznancych każdemu z kryteriów, obowiązujacych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowisących fundusz sołecki.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIII-97-11.RM w Zawadzkiem z dnia 21.11.2011 r. w spr. przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.pdf
PDFProjekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XIII-98-11 RM w Zawadzkiem z dnia 21.11.2011 r. w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy .pdf
PDFProjekty uchwał (3) w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf

Wersja XML