Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - rok 2022

 Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

L.p.  Zadania
  PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 r..pdf
PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 1.pdf
PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rik 2022 - aktualizacja 2.pdf
 
1.  "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie"
2. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Zawadzkie -dostawa wyposażenia
3. „Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina"

Zapytania ofertowe

L.p.  Zadania
1. 

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowano: 06.05.2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego administrowania obiektem Hali Sportowej w Zawadzkiem.

Ofertę należy złożyć do godz. 10.00 do dnia 29.04.2022 r.

 

(zaproszenie do składania ofert - PDFZaproszenie do składania ofert.pdf)

(załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert - PDFUmowa na administrowanie Halą Sportową.pdf

(formularz ofertowy wykonawcy - ODTFormularz ofertowy wykonawcy.odt)

Opublikowano: 15.04.2022r.

2.

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie w okresie od 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

Ofertę należy złożyć do godz. 10.00 w dniu 12 maja 2022 r. w formie pisemnej i przesłać na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 lub skan podpisanej oferty na adres e-mail: administracja@zawadzkie.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

PDFŚwiadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie 2022-2023.pdf

PDFŚwiadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie 2022-2023.pdf
 

3.

Zapytanie ofertowe na dostawę Systemu Service desk, Systemu Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB 

Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB

4. 

Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług polegających na usunięciu materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości wyszczególnionych w „Formularzu ofertowym Wykonawcy”.

Ofertę należy złożyć do godz. 12:00 w dniu 24 czerwca 2022 r.

PDFZaproszenie do składania oferty - usuwanie azbestu 2022 - gmina Zawadzkie.pdf

PDFFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - azbest 2022 (gmina Zawadzkie).pdf

Opublikowano: 10.06.2022r.

Wersja XML