Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2022

Zarządzenie Nr 694/XXXII/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pn. "DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW" i powołania Komisji Konkursowej

PDFZarządzenie Nr 694XXXII2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pn. DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW i powołania Komisji Konkursowej.pdf
 


Zarządzenie Nr 677/XXXII/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
PDFZarządzenie Nr 677 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Zarządzenie Nr 653/XXXII/2022/A Burmistrza Zawadzkiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu organizacyjnego

PDFzarządzenie 653.A KAU.pdf
 


Zarządzenie Nr 674/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasady korzystania z produktów żywnościowych udostępnionych w zawadzkiej chłodziarce z żywnością oraz zasad organizacyjno – porządkowych i bezpieczeństwa związanych z funkcjonowaniem zawadzkiej chłodziarki z żywnością.

PDFZarządzenie Nr 674_XXXII_2022.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 658/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

PDFZarządzenie Nr 658 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organziacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem .pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 641/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

_PDFZarządzenie Nr 641_XXXII_2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2022 r._pdf

Wersja XML