Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23.02.2015

PDFUchwała nr V-24-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 RM w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r..pdf
PDFUchwała nr V-25-15 w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała Nr V-26-15 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDFUchwała nr V-27-15 w spr. wyboru metody i ustalania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr 5-8-15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w spr. uchwały Nr V-27-15.pdf
PDFUchwała nr V-28-15 w spr. określenia kryteriów i liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów, obowiazujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf
PDFUchwała nr V-29-15 w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.pdf
PDFUchwała Nr V-30-15 w spr. zmiany uchwały Nr XIII-97-11 RM w Zawadzkiem w spr. przyjęcia programu usuwania azbestu.pdf
PDFUchwała nr V-31-15 zmieniająca Uchwałę Nr XIII-98-11 RM w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska.pdf

Wersja XML