Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie o naborze 2022-23

PDFKRYTERIA USTAWOWE.pdf
PDFOGŁOSZENIE O NABORZE 2022-23.pdf
PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata- 2022.pdf
PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf
PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny.pdf
PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
PDFoświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru.pdf
PDFwniosek o przyjęcie 2022-23.pdf

PDFKRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO.pdf
 

Wersja XML