Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola zarządcza

PDFZarz. Nr 171.XXIX.2019 - cele i zadania na 2020.pdf

PDFI. Zarządzenie Nr 623.XXVIII.2018 ws określenia celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2019 rok.pdf

PDFII. Zarządzenie Nr 249.XXII.2012 ws wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.PDF
PDFIII. Zarządzenie Nr 122.XXVI.2016 ws powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej.pdf
PDFIV.a. Zarządzenie Nr 549.XXII.2012 ws wprowadzenia zasad sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf
PDFIV.a.Zarządzenie Nr 167.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws zasad sprawowania kontroli zarządczej.pdf
PDFIV.b. Zarządzenie Nr 673.XXIII.2013 ws sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach orgainzacyjnych Gminy Zawadzkie.pdf
PDFIV.c. Zarządzenie Nr 35.XXV.2015 ws dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej.pdf
PDFIV.c.Zarządzenie Nr 164.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej.pdf
PDFIV.d. Zarządzenie Nr 227.XXI.2011 ws zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf
PDFIV.d.Zarządzenie Nr 166.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf
PDFIV.e. Zarządzenie Nr 623 XXIII 2013 ws wprowadzenia obowiązku przedkładania sprawozdań na temat ryzyka operacyjnego.pdf
 

Wersja XML