Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.03.2015 r

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do opracowania Strategii Rozowju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 RM w Zawadzkiem z dnia 29.12.2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf

Wersja XML