Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały sesyjne

PDFOpinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFSprawozdanie z działalności GOSiT w 2015 r..pdf

 

PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFSprawozdanie z działalności OPS w Zawadzkiem w roku 2015.pdf

 

PDFSprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w roku 2014.pdf
PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf
 

 

PDFInformacja o ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia powodzią - Komisja Sam. i PP.pdf
PDFInwestycje i remonty drogowe zrealizowane w 2014 r. oraz zaplanowane na 2015 r. - Komisja B.-G.pdf
PDFKalkulacja kosztów wydania karty dla uczestników programu Rodzina 4+, Rodzina 3+, Senior 65 Plus - Komisja B. -G.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
 

Wersja XML