Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30.03.2015

PDFUchwała nr VI-32-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 z dnia 29.12.2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VI-33-15 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych.pdf
PDFUchwała Nr VI-34-15 w spr. przystąpienia do opracowania Strategii Rozowju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf
PDFUchwała Nr VI-35-15 w spr. wymagań jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf
PDFUchwała Nr VI-36-15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VI-37-15 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawe warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf
 

Wersja XML