Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.04.2015 r

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-10-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.12.2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr.zmiany uchwały Nr III-14-14 RM w Zawadzkiem z dnia 29.12.2014 r. w spr. dopłat do cen odprowadzonych ścieków wynikających z taryfy.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

Wersja XML