Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.04.2015

PDFUchwała Nr VII-38-15 zmieniająca uchwałą Nr III-10-14 RM w Zawadzkiem z dnia 29.12.2015 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-39-15 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf
PDFUchwała Nr VII-40-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-14-14 RM w Zawadzkiem z dnia 29.12.2014 r. w spr. dopłat do cen odprowadzonych ścieków.pdf
PDFUchwała Nr VII-41-15 w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016 w Gminie Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML