Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.05.2015 r

PDFWykaz działek stanowiących własnośc Gminy Zawadzkie możliwych do zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.pdf
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-10-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem za 2014 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszklany(3).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (2).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny (1).pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zawadzkie programu Senior 65+.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zawadzkie programu Rodzina 3+.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozowju Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.pdf
PDFInformacja na temat ochrony środowiska.pdf
PDFGospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML