Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe 2022 r.

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r..pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2021 r..pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2021 r..pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w spr. wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf
 

Wersja XML