Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25.05.2015

PDFUchwała Nr VIII-42-15 zmieniająca uchwałę Nr III-10-14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr VIII-43-15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem za 2014 r..pdf
PDFUchwała Nr VIII-44-15 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zawadzkie programu Senior 65+.pdf
PDFUchwała Nr VIII-45-15 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zawadzkie programu Rodzina 3+.pdf
PDFUchwała Nr VIII-46-15 w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozowju Lokalnej Grupy Dziłania Kraina Dinozaurów.pdf
PDFUchwała Nr VIII-47-15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr VIII-48-15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFUchwała Nr VIII-49-15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
 

Wersja XML