Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie"

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania - część 1-sig.pdf

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania - część 2-sig.pdf
PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania - część 3-sig.pdf

 

Informacje z otwarcia ofert

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
PDFinformacja z otwarcia ofert-sig.pdf
 

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf
 

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

PDFWyjaśnienie nr 1 treści SWZ-sig.pdf
 

Modyfikacja treści SWZ

PDFmodyfikacja treści SWZ nr 1-sig.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Zalecenia konserwatorskie.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ Zawadzkie-sig.pdf

załączniki do SWZ
PDFZałącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SWZ wykaz wykonanych robót.pdf
PDFZałącznik nr 4 do SWZ wykaz osób.pdf
PDFZałącznik nr 5 do SWZ oświadczenie o aktualności informacji zawartych [przez wykonawcę w Oświadczeniu wykonawcy.pdf
PDFZałącznik nr 6 do SWZ projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 7 do SWZ klauzula informacyjna.pdf

załączniki 8a-8i do SWZ - PFU
PDFZałącznik Nr 8a do SWZ - PFU PSP w Zawadzkiem.pdf
PDFZałącznik Nr 8b do SWZ - PFU PP nr 2 w Zawadzkiem.pdf
PDFZałącznik nr 8c - PFU PP nr 3 w Zawadzkiem.pdf
PDFZałącznik nr 8d do SWZ - PFU OPS w Zawadzkiem.pdf
PDFZałącznik nr 8e do SWZ - PFU UM w Zawadzkiem.pdf
PDFZałącznik nr 8f do SWZ - PFU PP w Żędowicach.pdf
PDFZałącznik nr 8g do SWZ - PFU PSP w Kielczy.pdf
PDFZałącznik nr 8h do SWZ - PFU WCK w Kielczy.pdf
PDFZałącznik nr 8i do SWZ - PFU OSP w Kielczy.pdf
 

załączniki do umowy
PDFZałącznik nr 4 do Umowy.pdf
PDFzałącznik nr 5 do Umowy karta nadzoru autorskiego.pdf
PDFzałącznik nr 6 do Umowy.pdf
PDFzałącznik nr 7 do Umowy.pdf
PDFzałącznik nr 8 do Umowy.pdf
PDFzałącznik nr 9 do Umowy.pdf


audyty energeyczne
PDFAUDYT ZAWADZKIE PSP 2022ver2.pdf
PDFAUDYT ZAWADZKIE PP2 _2022ver2.pdf
PDFAUDYT ZAWADZKIE PP3 2022ver2.pdf
 

PDFAUDYT ZAWADZKIE OPS 2022ver2.pdf
PDFAUDYT ZAWADZKIE URZĄD Miejski DĘBOWA 13 2022ver2.pdf
PDFAUDYT ŻĘDOWICE PP 2022ver2.pdf
 

PDFAUDYT KIELCZA PSP 2022ver2.pdf
PDFAUDYT KIELCZA WCK 2022ver2.pdf
PDFAUDYT KIELCZA OSP 2022ver2.pdf
 

Wersja XML