Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana Studium dla części miasta Zawadzkie

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie

PDFInformacja - studium.pdf
 

Opublikowano: 31 maja 2022 r. 


Uchwała Nr XXXIX/270/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie

PDFuchwała - zmiana studium.pdf


XMLAPP-1 dla SUIKZP Zawadzkie.xml
 

Wersja XML