Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Zawadzkie -dostawa wyposażenia

Rozstrzygnięcie postępowania

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania - część I-sig.pdf
PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania - część II-sig.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert

PDFinformacja z otwarcia ofert-sig.pdf
PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

 

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf
 

Wyjaśnienie treści SWZ

PDFWyjaśnienie nr 1 treści SWZ-sig.pdf
PDFTabliczki opisujące pojemniki.pdf
 

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ-sig.pdf
 

załączniki do SWZ

PDFZałącznik nr 1 do SWZ.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SWZ.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SWZ.pdf
PDFZałącznik nr 4 do SWZ.pdf
PDFZałącznik nr 5 do SWZ.pdf
PDFZałącznik nr 6 do SWZ.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SWZ.pdf
 

Wersja XML