Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB

Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB

PDFinformacja o unieważnieniu.pdf
DOCXWyjaśnienie nr 1 do ogłoszenia.docx

PDFogloszenie_113203.pdf

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCXZałącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Wzór umowy.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy.docx
DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 5 -Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.doc
DOCXZałącznik nr 6 - Załącznik nr 6 -Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę […].docx
 


 

 

Wersja XML