Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum 2015

PDFInformacja dla niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 6 września 2015 r.pdf
PDFInformacja o składach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum - stan na dzień 2 września 2015 r.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 154-XXV-2015 w spr. zmiany składu w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4 w Zawadzkiem.pdf
PDFInformacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum - aktualizacja z dnia 24 sierpnia 2015 r.pdf
 

PDFWytyczne dla obwodowych komisji do spraw referendum.pdf

PDFInformacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum.pdf

DOCzgloszenie korespodencyjne.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc
DOCopisowka i wniosek udostępnienie spisu wyborców i opis.doc
DOCwniosek o dopisanie do spisu wyborcow .doc
PDFakt_pelnomocnictwa.pdf
 

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w spr. podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji ds referendum.pdf

JPEGZarządzenie Nr 123-XXV-2015 w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych.jpeg

PDFInformacja dotycząca składania wniosków.pdf
PDFInformacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.pdf
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf
PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.pdf

Wersja XML