Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg


Przetarg

PDFOgłoszenie o zamółwieniu

PDFSWZ z załącznikami

PDFDokumentacja projektowa

PDFPrzedmiot robót - przyłącze wody

PDFPrzedmiot robót - budowa wewnętrzna instalacji hydrantowej

PDFSTWiORB

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFPrzedłużenie terminu składania ofert

PDFModyfikacja treści SWZ

PDFmodyfikacja treści SWZ nr 2-sig.pdf

PDFopis instalacji elektrycznej.pdf
PDFrzut piwnic - instalacja elektryczna.pdf
PDFrzut piwnic - zmiana.pdf
PDFWyjaśnienie nr 1 treści SWZ-sig.pdf

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 1.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert .pdf
PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania-sig.pdf
 


 

Wersja XML