Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina"

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFinformacja z otwarcia ofert-sig.pdf
 

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf
 

PDFmodyfikacja treści SWZ nr 1-sig.pdf
PDFzałącznik nr 1 do PFU - schemat pomieszczeń.pdf
 

 

PDFWyjaśnienie nr 1 treści SWZ-sig.pdf
PDFzałacznik nr 1 do PFU- - schemat pomieszczeń.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ z załącznikami-sig.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy.pdf

 

Wersja XML