Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 31.08.2015 r

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr VI-35-15 z dnia 30 marca 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia zintegrowanego planu gospodarki niskoemisyjnej dla subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.pdf
 

Wersja XML