Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB - 2

Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB

PDFzaproszenie do składania ofert.pdf

 

DOCXZałącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCXZałącznik nr 2 - Wzór umowy.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy.docx

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

DOCZałącznik nr 5 -Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.doc

DOCXZałącznik nr 6 - Załącznik nr 6 -Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę [.] (1).docx

PDFzaproszenie do składania ofert.pdf

 

 

 

Wersja XML