Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31.08.2015

PDFUchwała Nr X-60-15 zmieniająca uchwałę Nr III-10-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFUchwała nr X-61-15 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr X-62-15 w spr. przyjęcia Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
 

Wersja XML