Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.09.2015

PDFUchwała Nr XI-63-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr XI-64-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-9-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XI-65-15 w spr. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2016-2019.pdf
 

Wersja XML