Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.10.2015 r

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zawadzkie za rok szkolny 2014-2015.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia GPPiRPA na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie na rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Zawadzkie z Powiatem Strzeleckim - nieodpłatna pomoc prawna .pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r.pdf
 

Wersja XML