Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Zawadzkie - 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zawadzkie za I kwartał 2016 r.
PDFInformacja z wykonania budżetu za I kw.2016 r..pdf

 

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFBudżet na 2016 r.pdf
 

 

Uchawły Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

PDFUchawła 16_2016 Składu Orzekajacego RIO w Opolu z dnia 22 stycznia 2016 r..pdf
PDFUchawła 717_2015 Składu Orzekajacego RIO w Opolu z dnia 22 stycznia 2016 r..pdf
 

PDFUchwała 534_215 w sprawie opinii o przedłozonym orojekcie uchwały budżetowej na 2016 r Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała 535_2015 w sprawie opinii o możliwości sinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 rok Gminy Zawadzkie..pdf
PDFUchwała 508_2015 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawwadzkie.pdf
 

Wersja XML