Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.11.2015 r

PDFProjekt uchwały w spr. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Zawadzkie a miastem Vac.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r..pdf
PDFProjekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. opłaty targowej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przedłużenia czasu obowiazywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym RM.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 w spr. uchwały budżetowej na 2015 r..pdf
PDFProjekty uchwał w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (1-84).pdf
 

PDFUzasadnienienia do projektów uchwał w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i umowy użyczenia.pdf

 

Mapki poglądowe obrazujace lokalizację nieruchomości objętych projektem uchwał (poz. 1 - 84)

PDFMapka - Opolska - kiosk, Zawadzkie.pdf (poz.62)
PDFMapka - Opolska - szafa ONU, Żędowice.pdf (poz. 63)
PDFMapka - Opolska 27-43, Zawadzkie.pdf (poz. 64-83)
PDFMapka - Opolska 4, Zawadzkie.pdf (poz. 1-12)
PDFMapka - Topolowa, Kielcza.pdf (poz. 61)
PDFMapka - Waryńskiego, Zawadzkie.pdf (poz. 30-50 oraz poz.59)
PDFMapka - za zakładem Kapica, Zawadzkie.pdf (poz. 51-58)
PDFMapka - Zielona, Zawadzkie.pdf (poz. 13-29)
PDFMapka- Paderewskiego, Zawadzkie.pdf (poz. 60 i poz.84)

Wersja XML