Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

Zasady składnia i rozpatrywania petycji.pdf

PDFKlauzula-informacyjna-PETYCJE.pdf

ROK 2021

1. Petycja z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej w ramach Ogniska Muzycznego Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem

PDFPetycja w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf

Uchwała Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu

PDFUchwała Nr XXVI-199-21 w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu.pdf

PDFPetycja do Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf.pdf

PDFWezwanie do uzupełnienia petycji w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf.pdf

PDFUzepełnienie petycji w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf.pdf

2. Petycja z dnia 2 marca 2021 r. mieszkańców Kielczy w sprawie remontu i wykonania odwodnienia drogi.

PDFPetycja mieszkańców Kielczy w sprawie remontu i wykonania odwodnienia drogi.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-203-21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r..pdf


ROK 2020

Zestawienie zbiorcze o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 w Urzędzie Miejskim
w Zawdzkiem

PDFZestawienie zbiorcze o patycjach rozpatrzonych w roku 2020 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem scan.pdf

PDFZestawienie zbiorcze o petycjach w 2020 roku.pdf

PDFPetycja w spr. podjęcia uchwały dot. uzyskania gwarancji od producentów szczepionek , iż w przypadku powikłań poniosą koszty prawne i finansowe.pdf

14.12.2020 r.

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf

PDFUchwała Nr XXV-188-21 w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.pdf

27.01.2021 r.

PDFPetycja w sprawie nie łączenia klas w szkole podstawowej w Zawadzkiem.pdf

05.08.2020r.

 

PDFPetycja - utrzymanie oddziałów klasowych w obecnym stanie.pdf

19.06.2020r.

 

 

 

PDFPetycja w sprawie zwiększenia miejsc w żłobku.pdf

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie nie łączenia klas w szkole podstawowej w Zawadzkiem.pdf

02.09.2020 r.

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie utrzymania oddziałów klasowych w PSP w Kielczy w obecnym stanie.pdf

31.07.2020r.

PDFPetycja - potwierdzenie wpływu.pdf

24.06.2020r.

 

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie zwiększenia liczby miejsc w Złobku Publicznym w Zawadzkiem .pdf

ROK 2019

Zestawienie zbiorcze petycji z 2019 r. PDFZestawienie zbiorcze petycji z 2019 r..pdf
PDFPetycja w sprawie montażu na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach regulaminów, taryf, systemów informacji .pdf

PDFOdpowiedź na petycję.pdfPDFPrzekazanie petycji wg właściwości.pdf

PDFPetycja.pdf
05.12.2019 r.

 
PDFPetycja o wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych.pdf PDFOdpowiedź na petycję 5.11.2019.pdf

PDFPetycja Mieszkańców Kielczy w sprawie kanalizacji.pdf

PDFPetycja Mieszkańców Kielczy w sprawie kanalizacji cz2.pdf

 

PDFOdpowiedź na petycję .pdf

Petycja do Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przedszkola

PDFPetycja do Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przedszkola .pdf

 

PDFOdpowiedź na petycję - oddział przedszkolny.pdf

PDFPetycja - oddział przedszkolny.pdf

 

ROK 2018

PDFpetycja (zanieczyszczcenie powietrza), odpowiedź, uzupełnienie odpowiedzi.pdf
PDFpetycja, odpowiedź.pdf

PDFZestawienie zbiorcze o petycjach w roku 2018.pdf

ROK 2017

Petycja Szulc- Efekt sp. z o.o.

PDFpetycja Szulc-Efekt.pdf

PDFodpowiedź na petycję.pdf

PDFodpowiedź uzupełniajaca na petycję.pdf
PDFZestawienie zbiorcze 2017 r..pdf  

 

ROK 2016

Petycja Mieszkańców w sprawie ul. kolejowej w Żędowicach z dnia 27 marca 2017

PDFpetycja ul Kolejowa Żędowice.pdf

JPEGpetycja_kolejowa_1.jpeg

JPEGpetycja_kolejowa_2.jpeg

PDFZestawienie zbiorcze 2016 r..pdf  

 

ROK 2015

JPEGPetycja z dnia 10.11.2015.jpeg PDFodpowiedź na petycję.pdf z dnia 10 listopada 2015 r.
PDFZestawienie zbiorcze o petycjach w roku 2015.pdf  
Wersja XML