Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30.11.2015

PDFUchwała Nr XIII-152-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr XIII-153-15 w spr. określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania.pdf
PDFUchwała Nr XIII-154-15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
PDFUchwała nr XIII-155-15 w sprawie opłaty targowej.pdf
PDFUchwała nr XIII-156-15 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFUchwała nr XIII-157-15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XIII-158-15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XIII-159-15 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Zawadzkie a miastem Vac.pdf
PDFUchwała Nr XIII-160-15 w sprawie przyjęcia programu wspólpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr XIII-161-15 w sprawie zmiany uchwały Nr III-9-14 RM w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwały Nr XIII-101-151 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.pdf
PDFUchwały Nr XIII-68 do 100-15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.pdf
 

Wersja XML