Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2016

Projekty uchwał  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w roku 2016.

 

Numer sesji Data  Uchwały
XXV 28.12.2016 R. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.12.2016 r
XXIV 28.11.2016 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.11.2016 r
XXIII 31.10.2016 r Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 31.10.2016 r
XXII 26.09.2016 r Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2016 r
XXI 29.08.2016 r Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 29.08.2016 r
XIX 27.06.2016 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.06.2016 r
XVIII 30.05.2016 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.05.2016 r
XVIII 25.04.2016 r.

PDFProjekt uchwaly w spr. zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim.pdf.PDF
PDFProjekt uchwały w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gminy Zawadzkie w spr. wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zawadzkie na lata 2016-2020.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 w spr. uchwały budżetowej na 2016 r..pdf
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV-363-13 w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniego planu rozoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016.pdf

XVII 21.03.2016 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 21.03.2016 r
XVI 22.02.2016 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 22.02.2016 r
XV 25.01.2016 r. Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.01.2016 r

 

Wersja XML