Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.01.2016 r

PDFPorjekt uchwały w spr. przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.pdf
PDFProjekt uchwały uchylającej uchwałę Nr XIII-151-15 RM w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych na 2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych za 2015 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.pdf
 

Wersja XML