Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zawadzkie w 2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zawadzkie w 2012 r.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zawadzkie w 2012 r.:
Zadanie nr 1 – zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Zawadzkie ;
Zadanie nr 2 – zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach Żędowice i Kielcza

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFzawiadomienie Nr 1 o modyfikacji treści SIWZ.pdf

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ.pdf

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ.pdf

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ.pdf

PDFzałacznik nr 5a do SIWZ.pdf

PDFzałącznik nr 5b do SIWZ.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wersja XML