Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.01.2016

PDFUchwała Nr XV-181-16 w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XV-175-16 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice -.pdf
PDFUchwała Nr XV-176-16 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza -.pdf
PDFUchwała Nr XV-177-16 w spr. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmiin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XV-178-16 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr XV-179-16 w spr. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XV-180-16 w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2015 r..pdf
PDFUchwała nr XV-181-16 w spr. przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XV-182-16 uchylająca Uchwałę Nr XIII-151-15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2015 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.pdf

Wersja XML