Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 22.02.2016 r

PDFProjekt uchwały w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. utworzenia Stowarzyszenia pod nazwa Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XIII-97-11.pdf
 

Wersja XML