Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.02.2016

PDFUchwała Nr XVI-183-16 w spr. utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI oraz przyjęcia statutu związku.pdf
PDFUchwała Nr XVI-184-16 w spr. utworzenia Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.pdf
PDFUchwała Nr XVI-185-16 w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała Nr XVI-186-16 w spr. przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf
PDFUchwała Nr XVI-187-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIII-97-11 z dnia 21 listopada 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr XVI-188-16 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalnyj.pdf
PDFUchwała Nr XVI-189-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 w spr. uchwały budżetowej na 2016 r.pdf
PDFUchwała nr XVI-190-16 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żędowice na lata 2008-2022.pdf
 

Wersja XML