Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 21.03.2016 r

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. uchylenia uchwały Nr XV-177-16 w spr. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf
PDFProjekt uchwały w spr.zmiany uchwały Nr XIV-163-15 w spr. uchwały budżetowej na 2016 r.pdf
PDFw spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2016.pdf
 

Wersja XML