Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21.03.2016

PDFUchwała Nr XVII-191-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15.pdf
PDFUchwała Nr XVII-192-16 w spr. wyznaczenia OPS w Zawadzkiem do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-193-16 w spr. przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf
PDFUchwała Nr XVII-194-16 w spr. Regulainu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XVII-195-16 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf
PDFUchwała Nr XVII-196-16 w spr. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XVII-197-16 w spr. uchylenia uchwały Nr XV-177-16.pdf
 

Wersja XML