Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.05.2016 r

PDFProjekt uchwały w spr. poparcia Apelu dotyczącego utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy na 2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML