Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariatu na rok
2022

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczącego Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

1.Zarządzenie Nr 592_XXXI_2021 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz

PDFZarządzenie Nr 592_XXXI_2021 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz.pdf 

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFprojekt uchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf

3.Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFZałącznik do Uchwały nr … Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia …Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność.pdf

4. Formularz konsultacji 

DOCformularz-konsultacji.doc

 

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Zawadzkie oraz organizacje działające na terenie gminy Zawadzkie.

Konsultacje trwają od 17 listopada 2020 r. do 23 listopada 2020 r. w formie zgłaszania pisemnych uwag i propozycji na formularzu, który można złożyć osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w formie listownej, na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie lub w formie elektronicznej na adres .

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 345/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok.

          PDFZarządzenie Nr 345-XXX-2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2020 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia GPPiRPA oraz PN na 2021 r..pdf

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok.

          PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf

 1. Formularz konsultacyjny

          DOCXFormularz konsultacyjny.docx

 1. Klauzula informacyjna

          PDFKlauzula informacyjna.pdf

Burmistrz Zawadzkiego  ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Zawadzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

PDFZarządzenie Nr 168XXIX2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11.12.2019 r.pdf

DOCZałącznik do ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO z dnia 11.12.2019 r. -FORMULARZ DO KONSULTACJI.doc

PDFUzasadnienie do Zarządzenia Nr 168XXIX2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11.12.2019 r..pdf

PDFProjekt Uchwały .pdf

 PDFUzasadnienie do Uchwały .pdf

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie .pdf


PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Żędowice projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żędowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żędowice.pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kielcza.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Kielcza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kielcza.pdf


PDFInformacja o konsultacjach społecznych .pdf
PDFZarządzenie 247_XXVII_2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
 

 


PDFZarządzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie.pdf
PDFZmiana Zarządzenia w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie I.pdf
PDFZmiana Zarządzenia w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie II.pdf
 

 

Zarządzenie Nr 79/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 maja 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

 

Dodatkowe nazwy miejscowości

Zarządzenie Nr 68-XXVI-2016 z dnia 31 maja 2016 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

PDFZarządzenie Nr 68-XXVI-2016 z dnia 31 maja 2016 r. .pdf

Wersja XML