Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.05.2016

PDFUchwała nr XIX-205-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 w spr. uchwały budżetowej na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XIX-206-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-162-15 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XIX-207-16 w spr. przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML