Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 29.08.2016 r

PDF1. Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. przyjecia Strategii Rozowju Gminy na lata 2016-2022.pdf
PDF2. Zał. nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie.pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. przyjecia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego pomiedzy Gmina Lasowice Wielskie a Gmina Zawadzkie.pdf
PDF5. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległosci czynszowych.pdf
PDFSprawozdanie z działalnosci ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o..pdf
 

Wersja XML