Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.08.2016

PDFUchwała Nr XXI-219-16 w spr. zmiany uchwały Nr IV-163-15 Rady Miejskiej w Zawadzkiemz dnia 28 grudnia 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr XXI-220-16 w spr. przyjęcia Startegii Rozowju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf
PDFUchwała Nr XXI-221-16 w spr. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXI-222-16 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXI-223-16 w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf
PDFUchwała Nr XXI-224-16 w spr. wyrażenia opinii w sprawie planu aglomeracji Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML