Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022

PDFPrognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016 - 2022.pdf
PDFStrategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016 - 2022.pdf
 

Wersja XML