Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2016 r

PDF1 Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDF2 Projekt uchwały w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDF3 Projekt uchwały w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF4 Projekt uchwały w spr. okreslenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbiernia odpadów komunalnych.pdf
PDF5 Projekt uchwały w spr. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascieieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf
PDF6 Projekt uchwały w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF7 Projekt uchwały w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf
 

Wersja XML