Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont więźby dachowej, kominów i pokrycia dachowego budynku byłego Domu Kultury w Zawadzkiem, ul. Dworcowa 3

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu

 

PDFSIWZ wraz z załącznikami.pdf


PDFDOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA zał. nr 1 do SIWZ.pdf


PDFSTWiOR.pdf

 

PDFPROJEKT UMOWY zał. nr 7 do SIWZ.pdf

 

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

 

PDFOdpowiedź na pytanie nr 1do SIWZ.pdf
 

PDFWyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf
 

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML