Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 31.10.2016 r

PDF1. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 RM w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015.pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. złożenia wniosku o wpisanie Gminy Zawadzkie do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku niemieckim.pdf
PDF3. Projekt uchwały w spr. ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Żędowice w Gminie Zawadzkie w języku mniejszości niemieckiej.pdf
PDF4. Projekt uchwały w spr. ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kielcza w Gminie Zawadzkie w języku mniejszości niemieckiej.pdf
PDF5. Projekt uchwały w spr. zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFInformacja o stanie realizacji zadań oswiatowych w gminie Zawadzkie za rok szkolny 2015-2016.pdf

Wersja XML