Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31.10.2016

PDFUchwała Nr XXIII-236-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIII-237-16 w spr. złożenia wniosku o wpisanie Gminy Zawadzkie do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-238-16 w spr. ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Żędowice w Gminie Zawadzkie w języku mniejszości niemieckiej.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-239-16 w spr. zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-240-16 w spr. przystąpienia Gminy Zawadzkie do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne.pdf
 

Wersja XML