Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018

PDFunieważnienie.pdf
 

PDFprotokol z otwarcia ofer.pdf
PDFlista przedstawicieli.pdf
 

PDFwyjaśnienie nr 1.pdf
 

PDFzałacznik nr 8 - kosztorys informacyjny.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 6 - wykaz sprzętu.pdf

PDFzałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.pdf

PDFzałącznik nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf

PDFzalacznik nr 3a - oświadczenie.pdf

PDFJEDZ - załącznik nr 3.pdf

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 1b do SIWZ - Wykaz budynków wielolokalowych na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFzałącznik 1a do SIWZ - wykaz budynków jednorodzinnych.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf

 

PDFogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji.pdf
 

Wersja XML