Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28.11.2016

PDFUchwała Nr XXIV-250-16 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowu Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-249-16 w spr. poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-248-16 w spr. uchylenia uchwały Nr XIII-85-11 z dnia 21 listopada 2011 r. w spr. szczególowych zasad , trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągniecia sportowe.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-247-16 w spr. uchylenia uchwały Nr XIII-84-11 z dnia 21 listopada 2011 r. w spr. zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-246-16 w spr. poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy Dąbrowa, Rady Gminy Komprachcice oraz Rady Gminy Prószków.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-244-16 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-243-16 w spr. zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-242-16 w spr. zmiany budżetu gminy.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-241-16 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości na 2017 r..pdf
 

Wersja XML